καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε: πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν. 8 rPhilip said to him, “Lord, sshow us the Father, and it is enough for us.” ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν: αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον. 15 I gdo not ask that you htake them out of the world, but that you ikeep them from jthe evil one.1 24 Until now you have asked nothing in my name. 9 concerning sin, obecause they do not believe in me; Your own nation and the chief priests have delivered you over to me. 22 uJudas (not Iscariot) said to him, “Lord, how is it vthat you will manifest yourself to us, and not to the world?” jI am not praying for the world but for those kwhom you have given me, for lthey are yours. 25 But qthe word that is written in their Law must be fulfilled: r‘They hated me without a cause.’. Subscribe to a study package to unlock the ESV Study Bible, the interactive Knowing the Bible study series, the Preaching the Word commentary series, and more. Hæc autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram. 16 a“A little while, and you will see me no longer; and bagain a little while, and you will see me.” Shall glorify me - Shall honor me. American Standard VersionARRAY(0x55a6a89167b8), Bible in Basic EnglishARRAY(0x55a6a8916c50), The Bishop's Bible (1568)ARRAY(0x55a6ae11ac70), English Revised VersionARRAY(0x55a6ae11aa90), Contemporary English VersionARRAY(0x55a6ae11a8b0), The Complete Jewish BibleARRAY(0x55a6ae11a778), Easy-to-Read VersionARRAY(0x55a6ae11a3b8), English Standard VersionARRAY(0x55a6a8916c80), The Geneva Bible (1587)ARRAY(0x55a6ae11af88), George Lamsa Translation of the PeshittaARRAY(0x55a6ae11b168), Good News TranslationARRAY(0x55a6ae161800), Holman Christian StandardARRAY(0x55a6ae1619e0), Hebrew Names VersionARRAY(0x55a6ae161bc0), International Standard VersionARRAY(0x55a6ae161da0), John Etheridge Translation of the PeshittaARRAY(0x55a6ae161f80), James Murdock Translation of the PeshittaARRAY(0x55a6ae162160), King James Version (1611)ARRAY(0x55a6ae162340), J.P. Green Literal TranslationARRAY(0x55a6ae1654b8), Miles Coverdale Bible (1535)ARRAY(0x55a6ae165698), Mace New Testament (1729)ARRAY(0x55a6ae165878), New American Standard VersionARRAY(0x55a6ae165aa0), New International VersionARRAY(0x55a6ae165ea8), New Living TranslationARRAY(0x55a6ae166268), New Revised StandardARRAY(0x55a6ae1690e0), The Emphasised BibleARRAY(0x55a6ae1692c0), Revised Standard VersionARRAY(0x55a6ae169680), Updated Bible Version 1.9ARRAY(0x55a6ae169a40), Wesley's New Testament (1755)ARRAY(0x55a6ae16c898), Weymouth New TestamentARRAY(0x55a6ae16ca78), The Wycliffe Bible (1395)ARRAY(0x55a6ae16cc58), Young's Literal TranslationARRAY(0x55a6ae16ce38), Lexham English BibleARRAY(0x55a6ae16d1f8). Et hæc facient vobis, quia non noverunt Patrem, neque me. nescimus quid loquitur. oHe has no claim on me, And we will have to come back to it in time to unpack it more fully. fYours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Go to. 13 zWhatever you ask in my name, this I will do, that athe Father may be glorified in the Son. ", Copyright 2011-2020 Got Questions Ministries - All Rights Reserved. 20 lIn that day you will know that mI am in my Father, and nyou in me, and oI in you. And zthe word that you hear is not mine but the Father’s who sent me. John 16:12-15 MSG “I still have many things to tell you, but you can’t handle them now. In mundo pressuram habebitis: sed confidite, ego vici mundum. 10 Do you not believe that uI am in the Father and the Father is in me? 3 rSo Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons. Re-typeset and published in 2012 by Baronius Press Ltd. He will honor me; he will take from me and deliver it to you. De judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est. 20 “I do not rask for these only, but also for those swho will believe in me through their word, 2 Corinth. ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον: πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 12 “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 26 kI made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love lwith which you have loved me may be in them, and mI in them.”, 18 When Jesus had spoken these words, nhe went out with his disciples across othe brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. But when the Friend comes, the Spirit of the Truth, he will take you by the hand and guide you into all the truth there is. 19 iYet a little while and the world will see me no more, but jyou will see me. Indeed, ythe hour is coming when zwhoever kills you will think he is offering service to God. 34 Jesus answered, “Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?” Galatians Ephesians Philippians Colossians: 1 Thess. Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio. 4 Then Jesus, sknowing all that would happen to him, came forward and said to them, t“Whom do you seek?” καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου: αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με. So they said to him, “You also are not one of his disciples, are you?” He denied it and said, “I am not.” 16 “I have said all these things to you to keep you from falling away. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis. What is the seal of the Holy Spirit? The Spirit will draw aside the veils which hide this truth, will draw forth the hidden harmonies contained in this wondrous Personality. [6] Cf. John 16:14. Cognovit autem Jesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis: De hoc quæritis inter vos quia dixi: Modicum, et non videbitis me; et iterum modicum, et videbitis me. “I did not say these things to you from the beginning, dbecause I was with you. 6 But because I have said these things to you, gsorrow has filled your heart. Sign up for an account to try it FREE for 30 days. If my kingdom were of this world, dmy servants would have been fighting, that eI might not be delivered over to the Jews.