English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Nelson pursued them with ten sail of the line and three frigates. (nautical) A piece of fabric attached to a boat and arranged such that it causes the wind to drive the boat along. మేము మాదగ్గరున్న చిన్ని 1935 ఆస్టీన్ సెవెన్ కారును అమ్మేసి, మా ఊషర దీవిని వదిలి, నేను ఇంగ్లండ్ గుండా దక్షిణ ఆఫ్రికాకు. We sold our little 1935 Austin Seven car and bought our tickets to. By using our services, you agree to our use of cookies. The sail may be attached to the boat via a combination of mast, spars and ropes. We had a ship, a brig, and twelve schooners, fourteen sail in all. time from Europe, it was one of the most distant places on earth. The power harnessed by a sail or sails, or the use this power for travel or transport. from Seville on his second great voyage of discovery. We hope this will help you to understand Telugu better. To be impelled or driven forward by the action of wind upon sails, as a ship on water; to be impelled on a body of water by steam or other power. A large piece of fabric (as canvas) by means of which wind is used to propel a sailing vessel. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Find more Telugu words at wordhippo.com! Wooden dhows of ancient design glide along the coast, their triangular white, పాతకాలం డిజైనుల్లోని చెక్క ఓడలు తీరాన్ని చేరుతూ ఉంటే, త్రికోణాకారంలోని వాటి. ఎగురుతున్న సీతాకోక చిలుకల రెక్కల్లా అగుపిస్తుంటాయి. The sail may be attached to the boat via a combination of mast, spars and ropes. Roget's 21st Century Thesaurus, Third Edition Copyright © 2013 by the Philip Lief Group. Plural, an outward projection of the spine, occurring in certain dinosaurs and synapsids. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Cookies help us deliver our services. surface supported by a mast to propel a sailing vessel. Of thirteen sail of the line, nine were taken and two burned. ఇది దేశంలోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలలో ఒకటి. ది వైన్ డార్క్ సీ: వై ది గ్రీక్స్ మేటర్ (2003) లెండన్, J.E. Synonyms for sail through include ace, breeze through, do well, pass easily, romp through, succeed easily at, walk through, do with ease, gain success in easily and pass with flying colors. "Soldiers and Ghosts" (2005) pp. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Categories: General If you want to know how to say sail in Telugu, you will find the translation here. To move through or on the water; to swim, as a fish or a waterfowl. To ride in a boat, especially a sailboat. Telugu words for sail include తెరచాప, ఓడను నడిపే తెర and సెయిల్. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Sail synonyms. The floating organ of siphonophores, such as the Portuguese man-of-war. with a French crew, and was sunk by U-435 on 30 December 1942 during the battle for Convoy ON-154. "సోల్జెర్స్ అండ్ గోస్ట్స్" (2005) pp. What Is The Difference Between “It’s” And “Its”? across the Sea of Galilee when a storm suddenly descended upon them. సూర్యుడు (హేలియోస్) స్వర్గాలను ఒక రాధంగా మార్చాడు మరియు రాత్రి సమయంలో ఒక బంగారు పాత్రలో భూమి చుట్టూ తిరిగాడు. To move briskly and gracefully through the air. Join our early testers! toward Jerusalem that they resemble a flock of doves. It was reported that the French were again out with 18 or 20 sail. flax fibers were used to produce linen, which was then made into, దాన్నుండి నారలు విడిపోయిన తర్వాత వాటిని నారబట్టలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేవారు, ఆ నారబట్టతో. SAIL meaning in telugu, SAIL pictures, SAIL pronunciation, SAIL translation,SAIL definition are included in the result of SAIL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Showing page 1. సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగింది. sail translation in English-Telugu dictionary. Top synonyms for sail (other words for sail) are navigate, cruise and glide. a tower-like structure found on the topside of a submarine, to move briskly and gracefully through the air, a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of which wind is used to propel a sailing vessel, move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky", travel on water propelled by wind; "I love sailing, especially on the open sea"; "the ship sails on", travel on water propelled by wind or by other means; "The QE2 will sail to Southampton tomorrow", traverse or travel on (a body of water); "We sailed the Atlantic"; "He sailed the Pacific all alone". It was said to consist of twenty-four sail of the line, six frigates, and three sloops. ఆ తర్వాత ఎఫెసు నుండి నేరుగా కొరింథుకు వెళ్లడానికి బదులుగా తన సలహాను అక్కడి సహోదరులు పాటించేలా తగిన సమయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, అలా అయితే వాళ్లు తన సందర్శనం నుండి మరింత ప్రోత్సాహం పొందుతారని ఆయన అనుకున్నాడు. , పాదరక్షలు, తేలికైన పడవలు తయారు చేసేందుకు ఈ మొక్కను ఉపయోగించేవారు. Synonyms in English: voyage travel sail journey cruise: Antonyms of navigate. A highly maneuverable ship called a trireme, ఎంతో సులభంగా నడిపించడం సాధ్యమయ్యే ట్రైరెమ్ (తెడ్లువేసేవారు రెండు వైపులా మూడు వరుసల్లో ఉండే, The Sun (Helios) traversed the heavens as a charioteer and. 750 miles [1,200 km] from Godthåb up to the Upernavik area. నుండి అపర్నవిక్ ప్రాంతం వరకు 1,200 కిలోమీటర్ల పడవ ప్రయాణం చేశాడు. (uncountable) The power harnessed by a sail or sails, or the use this power for travel or transport. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). A piece of fabric attached to a boat and arranged such that it causes the wind to drive the boat along. వస్తున్నాయంటే అవి గువ్వల సమూహాల్లా కనిపిస్తున్నాయి. A sailing vessel; a vessel of any kind; a craft. Found 183 sentences matching phrase "sail".Found in 3 ms. Find more similar words at wordhippo.com! ఫిడ్లిటీ ఫ్రెంచ్ సిబ్బందితో ప్రయాణించడంతో పాటు కాన్వాయ్ ON-154 కోసం యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో U-435 ద్వారా 1942 డిసెంబరు 30న ముంచివేయబడింది. Find more ways to say sail, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. the Wine Dark Sea: Why the Greeks Matter (2003) Lendon, J.E. around the Earth in a golden bowl at night. We set it, double-reefed, which made it but a rag of a sail, and yet the ship felt it directly. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. A five, a four and the main,' shouted the big man, with a voice like the flap of a sail. How to Say Sail in Telugu. During the two months before and after that time, merchants might chance, ఆ కాలానికి ముందు రెండు నెలల్లోనూ, తర్వాతి రెండు నెలల్లోనూ వర్తకులు మాత్రమే. directly from Ephesus to Corinth, Paul decided to give his brothers time to apply his counsel so that when he eventually arrived, his visit could be more encouraging. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. For instance, Jonah was assigned to the capital of Assyria, but he, ఉదాహరణకు యోనా అష్షూరు దేశపు రాజధానిలో ప్రకటించడానికి నియమించబడ్డాడు, కాని ఆయన, Happily, before they drifted onto the reef, the wind returned, and they, safely under canvas into Port Moresby, Papua New, సంతోషకరంగా, వాళ్లు ఒడ్డుకు కొట్టుకొని పోకముందే, గాలి తిరిగి వీచింది, వాళ్లు, క్రింద సురక్షితంగా పపువా న్యూ గినియా నందలి మోర్స్బై తీరానికి. లక్ష్మణుడు ఎప్పుడూ రాముని ఎడబాసి ఉండేవాడు కాదు. A tower-like structure found on the dorsal (topside) surface of submarines. సముద్రంలో ప్రయాణిస్తుండగా అకస్మాత్తుగా తుపాను చెలరేగింది. Then, upon reaching the Mediterranean, he would board a boat to, ఆ తర్వాత మధ్యధరా సముద్రం చేరుకున్నాక, పడవ, manual explains that ‘to be caught in a gale on a lee shore is perhaps, , కెరటాలు గాలులూ కూడి ఓడను తీరంవైపు నెట్టే తుఫానులో చిక్కుకోవడంకన్నా అతి దుర్భర స్థితి బహుశ మరొకటుండదేమో’ అని నావికారంగానికి. మ్యాపులో ఉదహరించబడినట్లుగా, వారు సీదోనుకు ఆ తర్వాత మూరకు ప్రయాణించారు. there were better anchoring places 25 miles [40 km] farther away, we declined and, 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇంకాస్త మంచి లంగరు స్థలాలు ఉన్నాయి కనుక, మేము అక్కడ ఉండడానికి నిరాకరించి, అక్కడ నుండి. చేరి, అక్కడే ఇంజను రిపేరు చేయించుకున్నారు. Synonyms (Other Words) for Sail & Antonyms (Opposite Meaning) for Sail. : travel on water propelled by wind or by other means, : గాలి ద్వారా లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా నీటిని ప్రయాణించండి. A little later the larboard fore-sheet went, and the sail was split. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa.